تخصصی ترین مشاور املاک در افسریه تهران

آگهی های مشاور

آپارتمان 145 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 145 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 3,750,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه جنوبی
پیش فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 72 متری در افسریه جنوبی
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
12
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۴ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 63 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۳ متر
آپارتمان 56 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 56 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 800,000,000 تومان
 • یک خواب
 • ۵۶ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
17
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۳ متر
آپارتمان 135 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 135 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 143 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
4
آپارتمان 143 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,000,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۳ متر
آپارتمان 69 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 69 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۹ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۵ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 73 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۳ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
11
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۴ متر
آپارتمان 67 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 67 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۷ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۳ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 67 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
12
آپارتمان 67 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,600,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۷ متر
آپارتمان 118 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
15
آپارتمان 118 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۱۸ متر
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 105 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 66 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
4
آپارتمان 66 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۶ متر
مغازه 110 متری در ۲۰ متری
قیمت کل: 25,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۱۰ متر