دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه جنوبی قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۷۴۰,۷۴۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
19
آپارتمان 135 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۳۵ متر
آپارتمان 115 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 115 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,650,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۱۵ متر
آپارتمان 146 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
14
آپارتمان 146 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۴۶ متر