دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه جنوبی قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۵,۷۵۳,۴۲۴ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
  • ---
  • ۷۳ متر
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 82 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
  • ---
  • ۸۲ متر