دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه شمالی قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر