دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه شمالی قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
8
آپارتمان 70 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
  • ---
  • ۷۰ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
5
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
  • ---
  • ۶۴ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
  • ---
  • ۶۵ متر