دانلود اپلیکیشن:

فروش کلنگی

افسریه شمالی قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۴۱,۶۶۶,۶۶۶ تومان

ملک های مشابه
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر