دانلود اپلیکیشن:

فروش کلنگی

افسریه شمالی قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۹,۱۶۶,۶۶۶ تومان

ملک های مشابه
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
کلنگی 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 4,700,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
امیر رحمانی
امیر رحمانی 09194860153
1
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
کلنگی 120 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
  • ---
  • ۱۲۰ متر