دانلود اپلیکیشن:

فروش آپارتمان

افسریه شمالی قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۴,۵۸۳,۳۳۳ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 75 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 75 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۵ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
6
آپارتمان 73 متری در افسریه
قیمت کل: 950,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
0
آپارتمان 68 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۸ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین احمدی
حسین احمدی 09127272360
1
آپارتمان 64 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۴ متر