تخصصی ترین مشاور املاک در افسریه تهران

فروش آپارتمان

افسریه شمالی قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۸,۴۹۳,۱۵۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
12
آپارتمان 74 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۴ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 63 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 73 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 67 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 67 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۷ متر
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 73 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۳ متر
آپارتمان 66 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
4
آپارتمان 66 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۶ متر