دانلود اپلیکیشن:

20 نتیجه یافت شد

آپارتمان 107 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
12
آپارتمان 107 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 83 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 83 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان
 • ---
 • ۸۳ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
7
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
16
آپارتمان 65 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
5
آپارتمان 64 متری در افسریه شمالی
 • ---
 • ۶۴ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 70 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۰ متر
آپارتمان 146 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
14
آپارتمان 146 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۴۶ متر
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 72 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,660,000,000 تومان
 • ---
 • ۷۲ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
0
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 6,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 114 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
10
آپارتمان 114 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۱۴ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
3
آپارتمان 63 متری در افسریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
مستغلات 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
مستغلات 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
4
آپارتمان 63 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۳ متر
آپارتمان 95 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
آپارتمان 95 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
 • ---
 • ۹۵ متر
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
2
آپارتمان 65 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
 • ---
 • ۶۵ متر
خانه حیاط دار 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
خانه حیاط دار 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۰ متر
خانه حیاط دار 120 متری در افسریه شمالی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
1
خانه حیاط دار 120 متری در افسریه شمالی
قیمت کل: 5,700,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 113 متری در افسریه جنوبی
فروش
حسین پارسا
حسین پارسا 09122075802
14
آپارتمان 113 متری در افسریه جنوبی
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
 • ---
 • ۱۱۳ متر